Green Key Goud certificaat 2022 voor Camping van Rossum’s Troost  

Green Key is het wereldwijde keurmerk voor duurzame accommodaties in de toeristisch-recreatieve sector en congresmarkt. Wereldwijd zijn er 3200 Green Key’s in 65 landen. In Nederland mogen in 2022 bijna 700 accommodaties het keurmerk voeren. De criteria van Green Key zijn meetbaar en concreet. De gecertificeerde bedrijven worden periodiek door onafhankelijke keurmeesters gecontroleerd. Green Key gecertificeerde accommodaties verminderen aantoonbaar CO2 reductie en dragen daarmee hun steentje bij aan klimaatdoelstellingen.

Green Key draagt bij aan klimaatdoelstellingen
Met een Green Key certificaat draagt camping van Rossum’s Troost bij aan de versterking van het duurzame imago van hun accommodaties. Dit imago gaat dan niet alleen over klimaatdoelstellingen, CO2 reductie of een verantwoorde menukaart. “Nee”, zegt Noud van Rossum. “Een belangrijk hoofdstuk binnen Green Key is Maatschappelijke Betrokkenheid. Hoe staan we als bedrijf in onze buurt, regio of land of zelfs in de wereld. Dit kan dan gaan van onze betrokkenheid bij een goede doel organisatie of het bijdragen aan natuurprojecten met daarin ook een speciale aandacht voor het samengaan van de recreanten en de natuur, de flora en fauna, op onze camping ”.

Camping van Rossum’s Troost ontving het hoogst haalbare, het Gouden Green Key certificaat voor het 21ste achtereen volgende jaar. “Iedere twee jaar worden we bezocht door keurmeesters die checken of alles klopt. Daar komt bij dat dit jaar de normen vernieuwd zijn. Dit betekent voor ons ook weer nieuwe uitdagingen. Green Key is voor ons altijd weer een mooi ijkmoment waar we staan in het verduurzamen van ons bedrijf” aldus Noud van Rossum.

Gaan voor groen

Bedrijven met een Green Key-certificaat doen veel meer op het gebied van duurzaamheid dan de wet vraagt

Wat is Green Key
Green Key is hét internationale keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche en zakelijke markt.  Bedrijven met een Green Key keurmerk doen er alles aan om het milieu te sparen, zonder dat hun gasten inleveren op comfort en kwaliteit. Zij gaan daarbij een stap verder dan de normale wet- en regelgeving vereist.
Verduurzaming van de bedrijfsvoering
Zo zal een Green Key accommodatie altijd zuinig omgaan met energie en water. Denk hierbij aan het gebruik van zonnepanelen, spaar- / ledlampen, lichtsensoren en timers voor verwarming. Er wordt niet meer gewassen dan nodig is en er worden bijvoorbeeld milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen gebruikt. En dit allemaal met een bijzondere aandacht die niet alleen uw comfortgevoel bevordert, maar dus ook de status van natuur en milieu.
Een Green Key locatie gaat aan de slag met duurzaamheid op de volgende punten:

Internationaal ecolabel
Het Green Key programma wordt beheerd door de Foundation for Environmental Education in Denemarken en in Nederland uitgevoerd door Stichting KMVK. De gecertificeerde bedrijven voldoen aan de normen die gesteld zijn door de Stichting KMVK (Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit). Een derde partij met onafhankelijke keurmeesters voert de keuringen uit, deze partij is Groen Belicht. Zij keuren op locatie en keuren de documentatie in het online Green Key systeem waartoe elke deelnemer toegang heeft.
De Green Key normering is gekoppeld aan de Sustainable Development Goals 2015-2030 van de Verenigde Naties. Als u meer wilt weten over Green Key en de SDG, dan vindt u hier meer achtergrondinformatie.